Філії

ДРОГОБИЦЬКА ФІЛІЯ

ВИЩОГО ПРИВАТНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «МЕДИК»

Директор
Надім`янова Тетяна Василівна

82100 Львівська область, м. Дрогобич,
вул. Сагайдачного,100
Тел: (03244) 2-16-26
medyk-d@ukr.net

ДРОГОБИЦЬКА ФІЛІЯ ВПНЗ «ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «МЕДИК» проводить підготовку фахівців за спеціальностями :

Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація сестра медична/брат медичний

Термін підготовки:

• на основі БЗСО (9-ти класів) – 3 роки 10 місяців
• на основі ПЗСО (11-ти класів) – 2 рік 10 місяців
• на основі раніше здобутої освіти – 2 роки 10 місяців

Галузь знань 22 Охорона здоров’я, Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Акушерська справа
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація акушерка/акушер

Термін підготовки:

 • на основі БЗСО (9-ти класів) – 3 роки 10 місяців
 • на основі ПЗСО (11-ти класів) – 2 роки 10 місяців
 • на основі раніше здобутої освіти – 2 роки 10 місяців

Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Освітньо-професійна програма Стоматологія ортопедична
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація технік зубний

 

Термін підготовки:

 • на основі БЗСО (9-ти класів) – 2 роки 10 місяців
 • на основі ПЗСО (11-ти класів) – 1 рік 10 місяців
 • на основі раніше здобутої освіти – 1 рік 10 місяців

Випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання в Львівському медичному інституті за скороченим терміном навчання та мають право на першочергове зарахування відповідно до укладених договорів про співпрацю.

УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ

ВИЩОГО ПРИВАТНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «МЕДИК»

Директор
Грибовський Микола Йосипович

88005, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.Мукачівська, 44,
Тел. +380503729388; +380672559532


medyk.in.ua

Ужгородська філія ВПНЗ «Львівський медичний фаховий коледж “Медик” розпочала свою освітню діяльність у 1999 році.
Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, серія АВ №585835, рішення ДАК від 25.05.2011р., протокол № 87.

УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ ВПНЗ «ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «МЕДИК» проводить підготовку фахівців за спеціальностями :

Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація сестра медична/брат медичний

Термін підготовки:

• на основі БЗСО (9-ти класів) – 3 роки 10 місяців
• на основі ПЗСО (11-ти класів) – 2 рік 10 місяців
• на основі раніше здобутої освіти – 2 роки 10 місяців

Сертифікат про акредитацію КП № 14015385 від 30.06.2021 р.; термін дії до 01.07.2026
року

Галузь знань 22 Охорона здоров’я, Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Акушерська справа
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація акушерка/акушер

Термін підготовки:

 • на основі БЗСО (9-ти класів) – 3 роки 10 місяців
 • на основі ПЗСО (11-ти класів) – 2 роки 10 місяців
 • на основі раніше здобутої освіти – 2 роки 10 місяців
Сертифікат про акредитацію КП № 14015385 від 30.06.2021 р.; термін дії до 01.07.2026
року

Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Освітньо-професійна програма Стоматологія ортопедична
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація технік зубний

Термін підготовки:

 • на основі БЗСО (9-ти класів) – 2 роки 10 місяців
 • на основі ПЗСО (11-ти класів) – 1 рік 10 місяців
 • на основі раніше здобутої освіти – 1 рік 10 місяців
Сертифікат про акредитацію КП № 14015385 від 30.06.2021 р.; термін дії до 01.07.2026
року

На сьогоднішній день у приватному навчальному закладі Ужгородська філія ВПНЗ Львівський медичний фаховий коледж “Медик” навчається близько 200 студентів.
Педагогічний колектив у своєму складі має кандидатів наук, викладачів вищої, першої та другої кваліфікаційних категорій.  Навчання проводиться за денною формою навчання.

Ужгородська філія ВПНЗ Львівський медичний фаховий коледж “Медик” завжди рада тим, хто вирішив  присвятити себе благородній справі й отримати професійну медичну освіту. Досвід роботи, тісна співпраця з базовими лікувально-профілактичними установами допомагають готувати висококваліфікованих медичних працівників широкого профілю за новими державними стандартами, що володіють не тільки професійними
знаннями і навичками, а й економічно грамотних, конкурентоспроможних на ринку праці.
Крім навчання, студенти нашого навчального закладу беруть активну участь у громадському житті, є організаторами благодійних акцій «Роби добро», учасниками спортивних змагань, конкурсів, міських фестивалів та ін.