Відділення

Стоматологія Ортопедична

Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Освітньо-професійна програма Стоматологія ортопедична
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація технік зубний

Термін підготовки:

  • на основі БЗСО (9-ти класів) – 2 роки 10 місяців
  • на основі ПЗСО (11-ти класів) – 1 рік 10 місяців
  • на основі раніше здобутої освіти – 1 рік 10 місяців
k

Розклади

i

Навчальні плани

Графіки навчання

Корисні матеріали

Після закінчення навчання фахівцю присвоюється кваліфікація «Технік зубний», він здатний виконувати професійну роботу 3225 Технік зубний, або продовжити навчання за спеціальністю лікар – стоматолог.

Спеціальність зубного техніка має три витоки – наука, мистецтво та ремесло. Природа дивовижна та неповторна! Вміння бачити, усвідомлювати і відтворювати – це основні якості, котрі необхідно постійно розвивати. Відновлення анатомічної форми зубів, конструювання зубних рядів – це процес творчий. Зубний технік повинен вивчати закони природи, мистецтва, біомеханіки та розвивати придбані знання. 

 

Діяльність техніка зубного включає організаційні функції з підготовки стоматологічного устаткування й оснащення зуботехнічної лабораторії до роботи, володіння сучасними методами планування конструкції та виготовлення знімних та незнімних зубних протезів, ортодонтичних і щелепно- лицевих апаратів та протезів, вміння об’єктивно оцінювати виконану роботу й усувати виявлені недоліки на технологічних етапах виготовлення ортопедичних конструкцій, здійснення обліку використання стоматологічних матеріалів, інструментів, проведення просвітницької роботи з дотримання принципів медичної етики та деонтології, постійне підвищення професійного рівня

Під час навчання зубний технік повинен освоїти основи будови й функції жувального апарату, відомості про стоматологічні захворювання, принципи надання першої медичної допомоги при ушкодженнях щелепно-лицевої ділянки; оволодіти сучасними методами та технологічними етапами виготовлення знімних та незнімних зубних протезів, ортопедичних апаратів і конструкцій. Для ефективного виконання професійних функцій зубний технік повинен постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня, виховувати в собі працелюбність, непримиренність до недоліків, проявляти ініціативу та творчість у роботі.

Наявність достатньої кількості сучасних фантомів, тренажерів, муляжів, навчальних посібників та літератури, впровадження новітніх комп’ютерних технологій в навчальний процес, а також високопрофесійний викладацький колектив, що працює у Львівському медичному фаховому коледжі «Медик», гарантує підготовку фахівців.

Випускники коледжу “Медик” мають можливість продовжувати навчання в Львівському медичному університеті за скороченим терміном навчання та мають право на першочергове зарахування відповідно до укладених договорів про співпрацю.