Відділення

Акушерська справа

Галузь знань 22 Охорона здоров’я Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Акушерська справа
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація акушерка/акушер

Термін підготовки:

  • на основі БЗСО (9-ти класів) – 3 роки 10 місяців
  • на основі ПЗСО (11-ти класів) – 2 роки 10 місяців
  • на основі раніше здобутої освіти – 2 роки 10 місяців
k

Розклади

i

Навчальні плани

Графіки навчання

Корисні матеріали

Після закінчення навчання фахівцю присвоюється кваліфікація – акушерка, він здатний виконувати зазначену професійну роботу і може займати первинні посади за ДК 003:2010 (зі змінами):

323 Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам

3232 Помічники професіоналів-акушерів

– акушерка;

– акушерка жіночої консультації;

– акушерка стаціонару;

 

Випускник-акушерка має право займати посади медичної сестри, а саме:
• 3231 сестра медична;
• 3231 сестра медична-анестезист;
• 3231 сестра медична дитячого стаціонару;
• 3231 сестра медична операційна;
• 3231 сестра медична патронажна;
• 3231 сестра медична поліклініки;
• 3231 сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги;
• 3231 сестра медична зі стоматології;
• 3231 сестра медична з фізіотерапії;
• 3231 сестра медична з функціональної діагностики;
• 3231 сестра медична з масажу;
• 3231 сестра медична з дієтичного харчування;
• 3231 сестра медична з косметичних процедур;
• 3231 сестра медична з лікувальної фізкультури
• 3231 статистик медичний.

При появі на світ нового життя дуже важлива роль медичного працівника, і в першу чергу – акушерки. Саме акушерки першими приймають у цей світ маленьку безпорадну дитинку. Для породіллі акушерка в перші хвилини – і лікар, і психолог, і найкращий друг. Від досвідченості та професіоналізму акушерки залежить і процес появи нового життя, і післяпологовий контроль за самопочуттям мами та її малюка.

Діяльність акушерки включає організаційні функції, оцінку загального стану пацієнтки (вагітної), оформлення медичної документації; проведення загального та спеціального обстеження вагітних, роділь, породіль, гінекологічних хворих; здійснення спостереження та надання долікарської допомоги роділлям та новонародженим, гінекологічним хворим; діагностування ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду; підготовка жінки та всього необхідного до проведення акушерських та гінекологічних операцій та асистування при цьому; здійснення догляду за гінекологічними хворими, вагітними, породіллями, виконання призначень лікаря; санітарно- освітня робота; надання консультативної допомоги в питаннях планування сім’ї.

Наявність достатньої кількості сучасних фантомів, тренажерів, муляжів, навчальних посібників та літератури, впровадження новітніх комп’ютерних технологій в навчальний процес, а також високопрофесійний викладацький колектив, що працює у Львівському медичному фаховому коледжі «Медик», гарантує підготовку фахівців на рівні державних стандартів і дає змогу продовжувати навчання за скороченим терміном навчання у Львівському медичному університеті згідно угод про співпрацю.