Акредитація та ліцензування

Ліцензія з надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням фахової передвищої освіти

Ліцензія з надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням повної загальної середньої освіти

Ліцензія про надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти

Сертифікати про акредитацію


Освітня програма Стоматологія ортопедична, кваліфікація технік зубний

Освітня програма Сестринська справа, кваліфікація сестра медична

Освітня програма Акушерська справа, кваліфікація акушерка