Відділення

Сестринська справа

Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація сестра медична/брат медичний

Термін підготовки:

• на основі БЗСО (9-ти класів) – 3 роки 10 місяців
• на основі ПЗСО (11-ти класів) – 2 рік 10 місяців
• на основі раніше здобутої освіти – 2 роки 10 місяців

k

Розклади

i

Навчальні плани

Графіки навчання

Корисні матеріали

Після закінчення навчання фахівцю присвоюється кваліфікація – сестра медична. Фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну роботу:

323 Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам
3231 Медичні сестри, що асистують професіоналам
Може займати відповідну первинну посаду:
3222 Інструктор із санітарної освіти
3226 Масажист
3226 Масажист спортивний
3231 Сестра медична
3231 Сестра медична з дієтичного харчування
3231 Сестра медична з косметичних процедур
3231 Сестра медична з лікувальної фізкультури
3231 Сестра медична з масажу
3231 Сестра медична з фізіотерапії
3231 Сестра медична з функціональної діагностики
3231 Сестра медична зі стоматології
3231 Сестра медична милосердя
3231 Сестра медична операційна
3231 Сестра медична патронажна
3231 Сестра медична поліклініки
3231 Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги
– 3231 Сестра медична стаціонару
– 3231 Сестра медична-анестезист

В історії людства професія медичного працівника є найважливішою і найвідповідальнішою за життя людини. Серед усіх професій, які є в охороні здоров’я, наймилосердніші професії медичної сестри, акушерки та фельдшера. Самовідданість, співчуття, професіоналізм – це основні риси людей, які вибрали цей фах. Професія медичної сестри – складна й багатогранна. Роботу медичної сестри, окрім професійного догляду за хворими, профілактики факторів ризику, полегшення страждань, визначає розуміння цінності людського життя, усвідомлення потреби милосердя і доброти, вміння бачити не хворобу, а й людину з її духовною та фізичною неповторністю. Це не тільки професія, а й покликання. Щоб завоювати довіру та любов пацієнта, необхідно стати близькою, рідною людиною.

Саме медична сестра витрачає найбільше свого часу на перебування біля ліжка хворого, виконуючи всі призначення лікаря, не шкодуючи теплих, підбадьорливих слів для хворого.
Завдяки широкому діапазону знань і вмінь, набутих у процесі навчання в нашому медичному коледжі, випускники відділення «Сестринська справа» можуть виконувати широке коло обов’язків та успішно працювати як медичні сестри в лікувальних закладах. Вони знають основні симптоми різних захворювань людини, прийоми і правила загального і диференційованого догляду за хворими, принципи лікування, показання і протипоказання до застосування і дозування лікарських препаратів, методи диспансерного обслуговування хворих та санітарно-освітньої роботи серед населення, навчання їх правил індивідуальної профілактики; методи проведення профілактичних щеплень тощо.

Для ефективного виконання професійних функцій медсестри, крім поглиблених спеціальних знань, повинні володіти спеціальними психологічними якостями. Усвідомлення свого великого людського обов’язку перед пацієнтом, який страждає від хвороби, формує такі риси, як уважність, чуйність, приязність, терплячість та співчуття.
Висока відповідальність за найцінніше – здоров’я людини, сприяє формуванню чесності, правдивості, дисциплінованості, ретельності; обумовлює розвиток акуратності, самоконтролю дій (при роздаванні медикаментів, виконанні процедур, виписуванні рецептів тощо).

Наявність достатньої кількості сучасних фантомів, тренажерів, муляжів, навчальних посібників та літератури, впровадження новітніх комп’ютерних технологій в навчальний процес, а також високопрофесійний викладацький колектив, що працює у Львівському медичному фаховому коледжі «Медик», гарантує підготовку фахівців на рівні державних стандартів і дає змогу продовжувати навчання за скороченим терміном навчання у Львівському медичному університеті згідно угод про співпрацю.