Наша історія

У вересні 1991-го року медичне училище “Медик” вперше гостинно відчинило двері для студентів-першокурсників. “Медик” – ровесник незалежної України. Разом з молодою країною ми робили перші кроки у новітній історії державотворення, наполегливо та успішно впроваджували принципи та методи нової, приватної системи медичної освіти.

Пройдений нами шлях не був позбавлений труднощів, подолання яких іноді вимагало неймовірних зусиль, а головне – клопіткої праці, самовідданості та віри у власну справу людей, які першими усвідомили необхідність і розпочали реформування національної освіти.
Високий рівень справді інноваційної, творчої навчально-виховної роботи, рішуча відмова від усього застарілого, що стримує розвиток освіти в країні, постійна турбота про зміцнення матеріальної бази свого закладу зробили свою справу.

Наше училище стало першим приватним навчальним закладом медичного профілю із правом видавати державні дипломи. Згідно ухвали Колегії Міністерства освіти і науки України від 3 березня 1993 року училище занесено до Державного реєстру закладів освіти, йому надано право діяльності зі статусом вищого навчального закладу першого рівня акредитації. Усі відділення училища ліцензовані та акредитовані Міністерством освіти і науки України.

В 1994 році відбувся перший випуск медичних сестер, а ще через рік успішно завершили навчання акушерки та зубні техніки. Всього в медичному училищі “Медик” здобули спеціальність та отримали дипломи понад 7000 осіб – акушерок, медичних сестер, зубних техніків.

У 1999 році відкрито дві філії медичного училища “Медик” – в містах Ужгороді та Дрогобичі.
В 2020 р. медичне училище «Медик» змінило свою назву на Львівський медичний фаховий коледж «Медик».

За час свого існування “Медик” заслужено зайняв одне з провідних місць серед найбільш авторитетних і популярних медичних закладів України.
Навчальний процес в коледжі максимально наближений до реальних умов роботи лікувально-профілактичних установ. Заняття проводяться в 25-ти навчальних кабінетах та лабораторіях, обладнаних відео- та аудіоапаратурою, комп’ютерною технікою, трена­жерами, сучасними технічними засобами навчання.

Особлива увага приділяється навчальній та виробничій практиці. Вона проводиться у спеціалізованих відділеннях клінічних лікарень, в пологових будинках, госпіталях, стоматологічних поліклініках.
Наші педагоги єдині у думці, що сучасний фахівець-медик – це різносторонньо розвинена особистість та професіонал, що вдосконалює свою майстерність щодня.

Викладачами коледжу створена значна кількість прикладних комп’ютерних програм; розроблені та використовуються активні методи навчання: проблемні лекції, навчальні дискусії, ділові ігри, проблемно-ситуаційні задачі, що розвивають у студентів вміння застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, підвищують інтерес до медичної науки та формують в них професійну спрямованість.
Активізувалась науково-пошукова робота студентів під керівництвом викладачів, про що свідчить їхня участь в обласних науково-теоретичних конференціях, диспутах, семінарах, тренінгах.

До послуг студентів бібліотека з комп’ютеризованим читальним залом, медичний пункт, стоматологічний кабінет, спортивний майданчик, їдальня.
Ініціативна, творча та обдарована молодь Львівського медичного фахового коледжу «Медик» має змогу розкривати свої таланти за активної роботи гуртка художньої самодіяльності, спортивних гуртків та секцій. Активною є робота студентського самоврядування.

На даний час Львівський медичний фаховий коледж «Медик» готує фахівців за такими спеціальностями :
– 223 Медсестринство (ОП “Акушерська справа”, “Сестринська справа”).
– 221 Стоматологія (ОП “Стоматологія ортопедична”).
Великою перевагою є те, що проводиться набір абітурієнтів як на основі повної так і базової загальної середньої освіти, тобто після 11 і 9 класу.
Випускники 9-х класів, навчаючись за обраною спеціальністю в нашому коледжі, мають можливість здобути повну загальну середню освіту і разом з дипломом отримати атестат. При вивченні загальноосвітніх дисциплін акцентується увага на їх зв’язок та застосування цих знань в медицині.
«Медику» притаманні стабільність навчального процесу, висока якість освітніх послуг, інноваційна діяльність, розвиток міжнародної співпраці, консолідація колективу, чистота і порядок у навчальних корпусах, висока патріотична напруга усіх, без винятку, соціокультурних програм і виховних акцій.

Турбота про студентів, їхнє навчання, виховання та можливості для динамічного розвитку є пріоритетним напрямом діяльності педагогічного колективу Львівського медичного коледжу «Медик».