Ліцензійний іспит Крок М

Іспитом «Крок М» оцінюється вміння використовувати знання та розуміння основних найважливіших професійно-орієнтованих дисциплін. Відповідно до чинної нормативної бази цей іспит є обов’язковою складовою атестації за програмою молодшого спеціаліста.

Крок М. Сестринська справа

Крок М Акушерська справа

Графік проведення повторних та додаткових складань тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів у 2022 році

Приклади тестових завдань

Банк тестових запитань

Акушерська справа

Банк тестових запитань

Сестринська справа