Мова освітнього процесу

  У ВПНЗ  «Львівський медичний фаховий коледж «Медик» мовою освітнього процесу є державна українська мова.

     Відповідно до п.2.3. Положення про організацію освітнього процесу  у  ВПНЗ  “Львівський медичний фаховий коледж “Медик” мовою освітнього процесу є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності Педагогічна рада може прийняти рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу, забезпечивши при цьому знання здобувачами освіти відповідної дисципліни державною мовою.

 

 Закон України «Про освіту»

     Стаття 7. Мова освіти

  1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

     Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в закладах освіти.

     Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

     Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.

  1. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в закладах освіти.
  2. У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.
  3. За бажанням здобувачів фахової передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.
  4. Особливості використання мов в окремих видах та на окремих рівнях освіти визначаються Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (стаття 21. Державна мова у сфері освіти, стаття, 22. Державна мова у сфері науки, стаття 30.Державна мова у сфері обслуговування споживачів).