Положення, що регулюють діяльність

Положення про організацію освітнього процесу

Положення  про педагогічну раду

Положення про предметну (циклову)  методичну комісію

Положення про проведення практики

Положення  про навчально-методичний відділ

Положення про дистанційне навчання

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію

Положення про запобігання та протидію булінгу

Положення  про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

Положення  про студентське самоврядування

Положення  про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної  комісії

Положення  про організацію відпрацювань пропущених занять

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Положення  про порядок переведення, відрахування та поновлення, надання академічної відпустки та повторне навчання

Положення  про підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Положення  про навчально-методичний комплекс дисципліни

Положення  про атестацію педагогічних працівників

Положення  про організацію роботи відділень

Положення  про обрання вибіркових дисциплін