Керівництво

Гайдучок Ігор Григорович

к.м.н., доцент, директор Львівського медичного фахового коледжу “Монада”

тел.: (032) 242-78-89

referent@monada.lviv.ua

Заслужений працівник освіти України, Заслужений тренер України, нагороджений знаками “За розбудову освіти”, “Відмінник освіти України”. Член експертної ради з медицини та фармації ДАК України, заступник головного редактора науково-практичного журналу “Актуальні проблеми медицини, фармації та біології”, «Вісник Вищої медичної освіти», засновник благочинного фонду “Галичина” та громадської організації “Асоціація сприяння охороні здоров’я населення”, президент спортивного клубу “Монада”.
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць у тому числі 18 книг. Нагороджений численними дипломами та грамотами МОН України, АПН України, Асоціацією навчальних закладів недержавної форми власності.

Гайдучок Олег Ігорович

заступник директора Львівського медичного фахового коледжу “Монада”

тел. (032) 242-79-12

Oleh.Hayduchok@monada.lviv.ua

Брейдак Юлія Геннадіївна

 

к.м.н.,директор базового відділення Львівського медичного фахового коледжу “Монада”

тел. (032) 242-78-88

Julia.Breydak@monada.lviv.ua

Урба Наталія Іванівна

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА БАЗОВОГО ВІДДІЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ “МОНАДА” З НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ РОБОТИ

 

тел.: (032) 242-98-33

Nataliia.Urba@monada.lviv.ua

Кулечко Адріана Юріївна

 

заступник директора Львівського медичного фахового коледжу “Монада” по роботі з філіями

Adriana.Kulechko@monada.lviv.ua

Каплун Наталія Анатоліївна

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА БАЗОВОГО ВІДДІЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ “МОНАДА” З ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ, ПСИХОЛОГ КОЛЕДЖУ

тел.: (032) 242-78-80

Nataliya.Kaploun@monada.lviv.ua

Федоршак Романа Степанівна

завідувач навчально-методичним відділом базового відділення Львівського медичного фахового коледжу “Монада”

 

тел.: (032) 242-98-31

Romana.Fedorshak@monada.lviv.ua

Щепанский Федір  Йосипович

к.м.н., завідувач відділення «Стоматологія»

 

тел.:(032) 242-79-08

Fedir.Shchepanskyy@monada.lviv.ua

Іванішин-Гайдучок Любов Геннадіївна

завідувач відділення «Фармація», І-ІІ рівня акредитації денної та заочної форм навчання

тел.:(032) 242-78-97

Liubov.Hayduchok@monada.lviv.ua

Брейдак Олександра Андріївна

к.м.н.,завідувач відділення «Лікувальна та сестринська справи»

тел.:(032) 242-98-35

Breydak.Oleksandra@monada.lviv.ua

Гайдучок Остап Ігорович

завідувач відділення «Стоматологія ортопедична»

 

тел.:(032) 242-79-13

Ostap.Hayduchok@monada.lviv.ua

Романець Андрій Богданович

 

юрист Львівського медичного фахового коледжу “Монада”

 

тел. (032) 237-97-82

Бухгалтерія Львівського медичного фахового коледжу “Монада”

 

тел. (032) 239-37-03